BUKOVICA

 

BUKOVICA

Obnovljeni putevi


Obnovljena groblja i kapela


Obnovljeno igralište izgrađeni popratni obijekti.


Osnovan Zavičajni Klub.


Izgrađena crkva i popratni obijekti.


Izgrađena nisko naponska mreža 


 

                                                        SIJEDNICA U SL.BRODU 2007

 

Slavonski Brod 08.07.2007

SlAVONSKI BROD 08.02.2007

SIJEDNICA

Inicijativnog odbora za izgradnju crkve

Sjednica je sazvana na inicijativu grupe župljana iz Zagreba, zbog ozbiljnosti projekta gradnje crkve i jedinstva svih župljana župne zajednice, sa slijedećim redom:

 

1.Suradnja sa župnikom

2. Gradnja crkve Sv. AnteSv. Ante

3. Ostalo. Ostalo

 

PRISUTNI:

 • Marko Vukoje (Blaž)
 • Slavko Anušić
 • Slavko Glavaš
 • Mijo Popić
 • Ante Anđelić
 • Franjo Vukoje
 • Marjan Gavranić
 • Ivo Vukoje
 • Ivo Gavranić
 • Ante Glavaš
 • Marko Vukoje (Stipe)
 • Juriša Jerković
 • Željo Guberac
 • Ante Martić (Kikan)
 • Mijo Vukoje
 • Marjan Karlović

 

ZAPISNIK

 

1. SURADNJA SA ŽUPNIKOM

- u raspravu o suradnji župnika, mahom su se uključili svi prisutni, te su doneseni usaglašeni stavovi

- potreba opstojnosti župnika msgr. Petra Jeliniča

RAD ŽUPNIKA I ŽUPNE ZAJEDNICE

-crkveni odbor(prokaratore) predlaže župnik iz svih dijelova župne zajednice

-Građevinski odbor predlažu župljani i bira župna zajednica nakon dopisne ankete tj.za Uskrs.

- Građevinski odbor, u proširenom sastavu, zajedno sa župnikom odlučuje o svim projektima- investicijama.

- Iz Građevinskog odbora bira se Nadzorni odbor od četiri člana i župnik, koji vode evidenciju o prikupljenim sredstvima, gradnji i plaćanjima.

(Za sve odluke o gradnji i plaćanjima treba prisustvovati najmanje tri člana Nadzornog odbora.) (Potrebnno voditi zasebne liste donatora u novcu te materijalu i radu.)

 

2. GRADNJA CRKVE SVETOG ANTE

Iz rasprave zaključeno:

- Zbog raseljenosti župljana te zbog toga što je u selu obnovljeno samo dvije kuće, upitna je trenutna potreba gradnja crkve Pored tih činjenica inicijativni odbor jednoglasno potvrđuje odluku za gradnju crkve po projektu kakav je predložen i pored inicijativa za stari izgled.

- potreban ozbiljan pristup i jedinstvo župljana (zbog toga su doneseni zaključci, odluke u prvoj točki dnevnog reda.)

- Provesti javnu, dopisnu anketu (anketni listić treba ujedno biti i ćestitka za Uskrs, sa tekstom o potrebi gradnje crkve i anketnim pitanjima.) Izgled i tekst listića usuglasitit sa župnikom.

- nakon ankete izabrati prošireni građevinski odbor i ostala tijela.

- određena je grupa župljana koja će iznijeti zajednički, usuglašeni stav župniku Petru Jeliniću.

 

 • Marko Vukoje (Blaž)
 • Slavko Anušić
 • Ande Anđelić
 • Pero Matič
 • Slavko Glavaš
 • Juriša jerković
 • Marko Vukoje (Stipe)
 • Marjan Gavranić
 • Ante Martić

 

3. OBAVJEŠTAVATI SVEĆENIKA O SVIM AKCIJAMA U SELU

- potrebna animacija župljana od strane župnika Petra Jelinića o značaju svih akcija u župi na izgradnji puteva, zajedničkih objekata i čišćenju imanja.

- zbog raseljenosti župljana, (u župi imamo samo jednu župljanku sa stalnim mjestom boravka) pojavljuje se potreba za informiranjem župljana o cijelokupnim aktivnostima putem internet stranice.

- po mogućnosti objediniti i usuglasiti sve podatke i informacije na zajedničku stranicu (Bukovica i župa Bukovica)

 

INICIJATIVNI ODBOR ZA GRADNJU CRKVE


Prilog uredio i poslao Mijo Vukoje


 BUKOVICA 2011 L O G O 1 - The Blue Racer
Početak.
www.bukovica.ch Pronađite nešto i za sebe,provedite ugodne trenutke u razgledanju naše web stranice.
       
Mail : info@bukovica.ch
 
© 2006.www.bukovica.ch