ZAVIČAJNI KLUB V.BUKOVICA

 

ZAVIČAJNI KLUB VELIKA BUKOVICA


 
ZAVIČAJNI KLUB VELIKA BUKOVICA

 

Vinkovačkih žrtava 79,35000 Slavonski Brod
Žiro račun:2360000-1102151953
OIB:46646917393


 

ČLANARINA ZAVIČAJNOG KLUBA VELIKA BUKOVICA.

 

U Slavonskom Brodu 20.12.2010

Članarina Z.K.V.Bukovica veliki format za printer....više...


ZAVIČAJNI KLUB "VELIKA BUKOVICA"
Vinkovačkih žrtava 79,35000 Slavonski Brod
Žiro račun:2360000-1102151953
OIB:46646917393
 BR   ADRESA PREBIVALIŠTA GODINE ČLAN G GOD ČLAN G GOD ČLAN G
 PREZIME I IME 2010 KN
G
2011 KN G 2012 KN G
1 Anđelić Anto Šubićeva 62 Sb 28.12.2009 100 G            
2 Anušić Marica Sjeverna Vezna Cesta 18 Sb 28.12.2009 100 G            
3 Anušić Stipo Švicarska 28.12.2009 100 G            
4 Anušić Željko Kralja Tomislava 3 28.12.2009 100 G            
5 Anšić Vinko Njemačka                  
6  Anušić Vinko Sjeverna Vezna Cesta 18 Sb 28.12.2009 100 G            
7 Balukčić Ankica Švicarska                  
8 Barišić Ante Vinogradska 122 Sb 28.12.2009 100 G            
9 Barišić Martin Vinogradska 122 Sb 28.12.2009 100 G            
10 Barišić Silvija Vinogradska 122 Sb 28.12.2009 100 G            
11 Bubalo Ante Hollbruksgaten 24                  
12 Bubalo Slavica Hollbruksgaten 24 SW                  
13 Čalušić Drago Primorska 18 28.12.2009 100 G            
14 Čalušić Marko Vinogradska 122 28.12.2009 100 G            
15 Dolibašić Ivanka Karlovačka 32 Zg 28.12.2009 100 G            
16 Dolibašić Mijo Karlovačka 32 Zg 28.12.2009 100 G            
17 Gavranić Ana Jablanska 18 Zg 28.12.2009 100 G            
18 Gavranić Anto Posavska 1                  
19 Gavranić Anto Tomin Antuna Bačića 5 Sb 28.12.2009 100 G            
20 Gavranić Dragan Švicarska                  
21 Gavranić Franjo Prešanova Ulica 6 28.12.2009 100 G            
22 Gavranić Ivan Jablanska 18 Zg 28.12.2009 100 G            
23 Gavranić Ivanka 108 Brigade 28                  
24 Gavranić Ivica Pavla Šubića 113                  
25 Gavranić Juriša 108 Brigade 28                  
26 Gavranić Kata Prešanova Ulica 6 28.12.2009 100 G            
27 Gavranić Mara Posavska 1                  
28 Gavranić Marija Švicarska                  
29 Gavranić Marina Pavla Šubića 113                  
30 Gavranić Mijo Ivana Kučinića                   
31

Gavranić Snježana

Tessiner strasse 161                  
32 Gavranić Zvonko Tessiner strasse 161                  
33 Glavaš Anto H.V.Hrvatinčića 13 28.12.2009 100 G            
34 Glavaš Dragan H.V.Horvatinčića 15                  
35 Glavaš Jelena H.V.Horvatinčića 14                  
36 Glavaš Marica H.V.Horvatinčića 13 28.12.2009 100 G            
37 Glavaš Mirijana H.V.Horvatinčića 13                  
38 Glavaš Stipo H.V.Horvatinčića 13 28.12.2009 100 G            
39 Guberac Anđa Naselje Čaplja 2/37 28.12.2009 100 G            
40 Guberac Goran x 28.12.2009 100 G            
41 Guberac Ljerka x 28.12.2009 100 G            
42 Guberac Marijan V.Žrtava 89 28.12.2009 100 G            
43 Guberac Mirjana V.Žrtava 89 28.12.2009 100 G            
44 Guberac Željko Naselje Čaplja 2/37 28.12.2009 100 G            
45 Javor Verica Julija Klovića 7 28.12.2009 100 G            
46 Jelinić Ivan Šestinac 3/16 28.12.2009 100 G            
47 Jelinić Pero Val. Benešića 26 28.12.2009 100 G            
48 Jelinić Ruža Šestinac 3/16 28.12.2009 100 G            
49 Jelinić Zvonko Barutanski Brijeg 47 28.12.2009 100 G            
50 Jerković Anto Josipa Juščaka 29 28.12.2009 100 G            
51 Jerković Ivica Cesta na Markovec Koper 28.12.2009 100 G            
52 Jerković Juriša Josipa Juščaka 29 28.12.2009 100 G            
53 Jerković Mijo Savrščak  35c Samobor 28.12.2009 100 G            
54 Jerković Pejo Šubićeva 34 28.12.2009 100 G            
55 Jerković Slavica Koje Adžića26 28.12.2009 100 G            
56 Karamatić Ilija N.Njeleškovića 28 28.12.2009 100 G            
57 Karlović Anto Austrija 28.12.2009 100 G            
58 Karlović Stijepan Viktora 10 Kovačica Zg                  
59 Karlović Marta Austrija 28.12.2009 100 G            
60 Kokatović Kata Bešlić 48 Gračani Zg                  
61 Lenherr Marica Švicarska                  
62 Lubina Marijan Brkića Put 91 28.12.2009 100 G            
63 Markelić Ana Petra Kružića 4                  
64 Martić Iva Šestinac 3/18 28.12.2009 100 G            
65 Martić Vinko Šestinac 3/18 28.12.2009 100 G            
66 Miloš Jelka Josipa Juščaka 32 28.12.2009 100 G            
67 Miloš Mijo Josipa Luščaka 32 28.12.2009 100 G            
68 Perić Luka Alojza Stepinca 21e 28.12.2009 100 G            
69 Perić Petar Paula Štrosa 15 Zg 28.12.2009 100 G            
70 Popić Antonija A.Kanižića 36 28.12.2009 100 G            
71 Popić Dragica Kolodvorska 11 Slobodnica 28.12.2009 100 G            
72 Popić Ivan  A.Kanižića 36 28.12.2009 100 G            
73 Popić Marijan Kolodvorska 11 Slobodnica 28.12.2009 100 G            
74 Popić Mijo V.Žrtava 79 28.12.2009 100 G            
75 Popić Mira V.Žrtava 79 28.12.2009 100 G            
76 Popić Ruža A.Kanižića 36 28.12.2009 100 G            
77 Popić Slavena V.Žrtava 79 28.12.2009 100 G            
78 Popić Stijepan A.Kanižića 36 28.12.2009 100 G            
79 Popić Stijepan Ivana Brkanovića 4 Zg 28.12.2009 100 G            
80 Popić Zoran A.Kanižića 36 28.12.2009 100 G            
81 Prgomet Marijan x                  
82  Prgomet Mario Matije Gubca Brodovec                  
83 Prgomet Mijo Firov Kraj 69 Bukovlje 28.12.2009 100 G            
84 Soldo Jasna Švicarska 28.12.2009                
85 Vukoje Anto Stijepana Lukića 6 28.12.2009 100 G            
86 Vukoje Finka Ivana Lucića BB Sb 28.12.2009 100 G            
87 Vukoje Finka Antuna Kanižilića 22 28.12.2009 100 G            
88 Vukoje Frane D.Rakovca 44 28.12.2009 100 G            
89 Vukoje Gordana Don Ive Prodana 15 28.12.2009 100 G            
90 Vukoje Ivana I.G.Kovačića 14 28.12.2009 100 G            
91 Vukoje Ivanka N.Jelas D1/2 Sb 28.12.2009 100 G            
92 Vukoje Ivić V.Žrtava 35 28.12.2009 100 G            
93 Vukoje Jure Antuna Kanižilića 25                  
94 Vukoje Krešimir V.Žrtava 35 28.12.2009 100 G            
95 Vukoje Lucija Antuna Kanižilića 25                  
96 Vukoje Marica Stijepana Lukića 6 28.12.2009 100 G            
97 Vukoje Marijo Franje Krežme16 28.12.2009 100 G            
98 Vukoje Marko Paula Štrosa 7 Zg 28.12.2009 100 G            
99 Vukoje Marko Don Ive Prodana 15 28.12.2009 100 G            
100 Vukoje Mijo Franje Krežme16 28.12.2009 100 G            
101 Vukoje Pejo Antuna Kanižilića 22 28.12.2009 100 G            
102 Vukoje Petar Ivan Lucić bb Sb 28.12.2009 100 G            
103 Vukoje Ružica Franje Krežme16 28.12.2009 100 G            
104 Vukoje Slavko N.Jelas D1/2 Sb 28.12.2009 100 G            
105 Vukoje Stipo Josipa Lovretića 57 28.12.2009 100 G            
106 Zirdum Anto x 28.12.2009 100 G            
  Sveukupno Kuna 7800  
 
ZAVIČAJNI KLUB "VELIKA BUKOVICA"
Vinkovačkih žrtava 79,35000 Slavonski Brod
Žiro račun:2360000-1102151953
OIB:46646917393

 


Zavičajni Klub Velika Bukovica 20.12.2010 Dokument obradio Anušić.S


 BUKOVICA 2011 L O G O 1 - The Blue Racer
Početak.
www.bukovica.ch Pronađite nešto i za sebe,provedite ugodne trenutke u razgledanju naše web stranice.
Tel : .......................
Fax : .....................
Mail : info@bukovica.ch
 
© 2006.www.bukovica.ch